Jak w Polsce można zdobyć pozwolenie na broń palną?

Jak w Polsce można zdobyć pozwolenie na broń palną?

Ustawa o broni i amunicji z dnia 21.05.1999 reguluje polskie przepisy dotyczące przyznawania zgody na broń. Cały proces trwa średnio 6 miesięcy i wiąże się z kosztem wynoszącym około 2 000 zł. Żeby jednak przejść go pozytywnie, należy spełnić kilka istotnych warunków. Przede wszystkim trzeba mieć ukończone 21 lat i na stałe mieszkać w Polsce. Poza tym trzeba mieć także pełną zdolność do czynności prawnych i nie można być skazanym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne. Jeśli spełnia się powyższe wymagania, można przystąpić do procedury uzyskania zgody na broń palną. Zdecydowanie najłatwiej jest zdobyć licencję na broń do celów sportowych.

Konkretne informacje na temat uzyskania pozwolenia na broń palną znajdziesz pod adresem URL.

Krok 1 – uzyskanie patentu strzeleckiego

Jak w Polsce można zdobyć pozwolenie na broń palną?Pierwszy etap należy zacząć od zapisania się do klubu strzeleckiego. W nim można zdobyć doświadczenie i poznać obsługę broni palnej. Odpowiednie obycie z bronią jest niezwykle istotne w procesie ubiegania się o zgodę. Po upływie 3 miesięcy można starać się o nadanie patentu strzeleckiego. W tym momencie trzeba się zdecydować na rodzaj broni, z której chcemy strzelać. Do tego wniosku potrzebny będzie podpis szefa klubu. Egzamin Patentowy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS) zwalnia z obowiązku zdawania trudnego egzaminu przed Policją. Jednego dnia trzeba zdać egzamin teoretyczny oraz praktyczne – osobne na każdy rodzaj broni. Zazwyczaj na egzaminie znajduje się od razu lekarz, który wyda stosowne oświadczenie o braku przeciwwskazań do dysponowania bronią palną.

Krok 2 – uzyskanie licencji zawodniczej

Po otrzymaniu patentu strzeleckiego należy okazać go w klubie PZSS, który występuje o nadanie licencji. Co roku należy tę licencję odnawiać. Branie udziału w zawodach sportowych organizowanych przez klub będzie przydatne przy wnioskowaniu o pozwolenie na broń. Udział w kilku różnych konkurencjach będzie skutkował możliwością aplikowania o kilka sztuk odpowiadającej im broni.

Krok 3 –  uzyskanie pozwolenia na broń

W tym momencie należy mieć skompletowane wszystkie dotychczas uzyskane dokumenty. Trzeba teraz pozytywnie przejść badania psychiatryczne i psychologiczne, które są ważne jedynie przez 3 miesiące. Należy wypełnić wniosek o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych, wskazując ilość sztuk i przedstawiając odpowiednie uzasadnienie. Dalszym postępowaniem zajmuje się komórka policji odpowiednia do miejsca zamieszkania osoby wnioskującej. Dzielnicowy przeprowadzi wywiad środowiskowy i wyda na jego podstawie opinię, zgodnie z którą komendant wojewódzki wyda pozwolenie na broń. W miejscowym Wydziale Postępowań Administracyjnych można odebrać przyznaną Legitymację Posiadacza Broni.

Uzyskanie pozwolenia na broń do celów sportowych pozwala na zakup znaczącej większości dostępnych na rynku broni. Ponadto każde stowarzyszenie sportowe z chęcią pomoże przejść cały proces, a przy okazji udostępni miejsce do praktycznego stosowania broni.