Jak dochodzić odszkodowań komunikacyjnych od towarzystw ubezpieczeniowych?

Jak dochodzić odszkodowań komunikacyjnych od towarzystw ubezpieczeniowych?

Obowiązkiem każdego właściciela samochodu jest posiadanie ubezpieczenia OC. Polisa ubezpieczeniowa zapewnia skuteczną ochronę w przypadku kolizji bądź wypadku. Jest to ochrona zarówno dla sprawcy zdarzenia drogowego, jak i poszkodowanego. Ten drugi w razie kolizji uzyska odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej sprawcy, tym samym sprawca nie będzie musiał pokrywać strat z własnej kieszeni. Ważne jest, aby w takiej sytuacji poszkodowany kierowca wiedział jak dochodzić odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Dla kogo odszkodowanie z polisy OC?

Dochodzić odszkodowania mogą wszystkie osoby, które poszkodowane zostały w wyniku kolizji drogowej bądź wypadku. Odszkodowanie wypłacane jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym polisę OC posiada sprawca zdarzenia drogowego. Jak wspomniano, prawo do odszkodowania przysługuje nie tylko właścicielowi uszkodzonego pojazdu, ale wszystkim, którzy w wyniku zdarzenia drogowego ucierpieli. Mowa tu o kierowcy, pasażerach, pieszych czy innych uczestnikach ruchu drogowego. Jeśli w wyniki wypadku dojdzie do zgonu, to o odszkodowanie ubiegać może się rodzina zmarłego.

O jakie odszkodowanie można się ubiegać?

Zacząć trzeba od tego, że czymś innym jest kolizja drogowa, a czymś innym wypadek drogowy. W zależności od rodzaju zdarzenia drogowego poszkodowanemu przysługuje różne odszkodowanie. W przypadku kolizji drogowej poszkodowany może ubiegać o odszkodowanie z polisy OC sprawcy w takiej wysokości, która pokryje naprawę szkody. Innymi słowy, odszkodowanie pokryć powinno koszty wszelkich napraw samochodu. Poza tym odszkodowanie przysługuje w przypadku uszkodzenia przedmiotów znajdujących się w aucie oraz w przypadku konieczności poniesienia dodatkowych kosztów związanych np. z holowaniem samochodu. Jeśli dojdzie do wypadku, wówczas zakres odszkodowania jest znacznie szerszy. Odszkodowanie pokryć powinno koszty leczenia, rehabilitacji, opieki czy utraconego zarobku.

Jak ubiegać się o odszkodowanie od ubezpieczyciela?

Jeśli dojdzie do kolizji bądź wypadku, poszkodowany powinien złożyć wniosek o odszkodowanie w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy. Dziś większość ubezpieczycieli umożliwia zgłoszenie szkody przez internet na swojej stronie internetowej. Może się zdarzyć, że po zgłoszeniu szkody firm ubezpieczeniowa poprosi o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub informacji. Ubezpieczyciel ma na to 7 dni. Wniosek o odszkodowanie w przypadku kolizji złożyć można w terminie 3 lat od zdarzenia. W przypadku wypadku drogowego okres ten wynosi 20 lat. Pamiętać jednak trzeba o tym, aby ze zgłoszeniem szkody nigdy nie zwlekać. Najlepiej jest to zrobić tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie?

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody. Zdarza się, że termin ten ulega wydłużeniu, jeśli w przeciągu 30 dni nie jest możliwe ustalenie wszystkich okoliczności związanych z zaistniałym zdarzeniem drogowym. Po ustaleniu wszystkich faktów towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłaty odszkodowania w terminie 14 dni. Niestety zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciel zaniża kwotę odszkodowania. W takim przypadku poszkodowanemu przysługuje prawo do odwołania się takiej decyzji. Jeśli firma ubezpieczeniowa nie uzna odwołania, to nie musi kończyć całej sprawy. Rozwiązaniem może być zgłoszenie się do firmy specjalizującej się w dochodzeniu odszkodowań komunikacyjnych – XPRIME. Firma taka podejmuje negocjacje z ubezpieczycielem w celu uzyskania większej kwoty odszkodowania. Więcej informacji o dochodzeniu odszkodowań i pełną ofertę firmy XPRIME znajdziecie pod tym adresem URL.