Jak wyegzekwować dług od osoby prywatnej?

Jak wyegzekwować dług od osoby prywatnej?

Zaciąganie zobowiązań finansowych jest zawsze łatwiejsze niż ich spłata. Przekonują się o tym zwykle klienci firm pożyczkowych czy banków, którzy optymistycznie wzięli pożyczkę, ale już po kilku ratach okazało się, że nie mają z czego jej spłacić. Czasem osoba prywatna może mieć tak dużo zobowiązań, że nawet nie starcza jej na rachunki za media i w firmach dostarczających takie usługi też ma długi. Ale po pierwsze długi same nie znikną, a po drugie każda firma ma prawo dochodzić spłaty długu zaciągniętego przez osobę prywatną. A nawet obecnie nawet osoba prywatna, która pożyczyła pieniądze czy przedmiot innej osobie prywatnej może dochodzić swoich praw i wyegzekwować spłatę długu. Jak to zrobić?

Umowa i inne dokumenty

Nie da się ukryć, że najłatwiej jest egzekwować długi, które oparte są na zawartej umowie, gdzie obie strony do czegoś się zobowiązują. W przypadku umowy pożyczki jedna strona zobowiązuje się jej udzielić, a druga spłacić ją w wyznaczonym terminie. Mając taki dokument ma się dowód w sprawie. Jednak obecnie wiążące są też umowy słowne, o ile były zawarte przy świadkach czy nawet ustalenia w formie wiadomości elektronicznych np. e-mail, jeśli tylko jasno było w nich napisane kto i jakie posiada zobowiązanie.

Droga sądowa czy windykacja?

Jeśli dług istnieje wobec osoby prywatnej to najlepszą metodą może być windykacja polubowna czyli próba porozumienia się z dłużnikiem. Jeśli to nie wychodzi można złożyć pozew do e-sądu. Jednak trzeba mieć jasne i niepodważalne dowody na przykład umowę, rachunek, dowody, że udzielono np. pożyczki w postaci wyciągu bankowego oraz dowody braku wpłaty. E-sądy pozwalają na uzyskanie wyroku w sprawach finansowych. Dlatego musi być to dług w formie pieniężnej.

Z kolei przedsiębiorcy także mogą zacząć od windykacji. Niektóre firmy mają swoje działy, inne zatrudniają zewnętrzne firmy windykacyjne, a jeszcze inne korzystają z firm, które wspomagają windykację – https://buzzz24.com/. Część dłużników reaguje pozytywnie na widok windykatora i np. po rozłożeniu długu na niskie raty zaczyna go spłacać. Jeśli to nie działa przedsiębiorca może wystąpić do sądu o nakaz zapłaty. Gdy dłużnik się od niego nie odwoła i zapadnie klauzula wykonalności to można spodziewać się spłaty długu.

Jeżeli do spłaty nie dojdzie wystarczy wystąpić do sądu o zabezpieczenie spłaty długu. We wniosku wskazuje się jego sposób np. zajęcie wynagrodzenia z tytułu spłaty. Gdy zapadnie wyrok i zostanie on uprawomocniony to z wyrokiem i tytułem wykonawczym, gdzie napisane są rodzaje zabezpieczeń, czyli zajęć jakie nastąpią na majątku dłużnika, wystarczy udać się do komornika, który zajmie się odzyskaniem długu.