Apteczka firmowa – co powinna zawierać?

Apteczka firmowa – co powinna zawierać?

W zakresie pierwszej pomocy nie wszyscy muszą wszystko wiedzieć. Natomiast dobrze powiadomiony i wyszkolony pracownik to skarb. A co jest z apteczkami zakładowymi? Czy dobrze wyszkolony pracownik – ratownik poradzi sobie bez odpowiedniego sprzętu? Mało prawdopodobne, ale czasami trzeba umieć zaimprowizować. Jednak oby jak najmniej.

Co powinna zawierać apteczka w zakładzie pracy?

Apteczka firmowa - co powinna zawierać?Czym jest apteczka i jaki jest obowiązek pracodawcy względem apteczek?  Istnieje wymóg posiadania apteczek pierwszej pomocy w miejscu zatrudnienia. Reguluję ten wymóg oparty o paragraf 44 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wynika z niej jasno, że Pracodawca musi zapewnić ochronę pracującym na wypadek wypadku w miejscu pracy. Obowiązek ten spełnia w małych firmach jedna apteczka, w większych przedsiębiorstwach apteczka pierwszej pomocy musi znajdować się jedna na każdy dział.

Apteczka w zakładzie pracy winna być umieszczona w widocznym miejscu i łatwo dostępna. Oznakowaniem tejże jest biały krzyż na zielonym tle.

Standardowy zestaw apteczki to :

 • 1 szt. Kompres zimny
 • 2 szt. Kompres na oko
 • 3 szt. Kompres 10×10 cm
 • 4 szt. Opaska elastyczna
 • 3 kpl. Plaster
 • Opatrunki kilka sztuk
 • 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm
 • 2 szt. Chusta trójkątna
 • 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.)
 • 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm ( koc NRC )
 • 1 szt. Nożyczki 19 cm
 • 4 szt. Rękawice latex
 • 6 szt. Chusteczka dezynfekująca (lub sól fizjologiczna NaCL0,9%)
 • 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania
 • 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych
 • w apteczce nie powinno być żadnych lekarstw

Ponad to pracodawca zobowiązuje się do wyznaczenia pracowników, którzy udzielać będą ewentualnie pierwszej pomocy. Zapewnienie pomocy służb zewnętrznych także leży w obowiązkach pracodawcy. Liczba osób przeszkolonych jest zależna ponad to od rodzajów i wielkości występujących zagrożeń. Osoba przeszkolona powinna znać zawartość apteczki, a po za tym powinna je regularnie uzupełniać. Okresowo sprawdza się daty ważności środków w apteczce. Wyposażenie powyższe powinno być ustalone z lekarzem prowadzącym działania profilaktyczne z pracownikami zakładu.

W przypadku zdarzenia wypadkowego z apteczki korzysta wyszkolona osoba, a nie każdy pracownik. Należy dodać, że pracownicy uczestniczący w wypadku muszą mieć umożliwiony dostęp do apteczki pierwszej pomocy oraz apteczka ta musi być udostępniana osobom postronnym proszącym o pomoc.