Jakie obowiązki ma pracownik?

Jakie obowiązki ma pracownik?

Jakie obowiązki ma pracownik?Wydawać by się mogło, że jedynym i najważniejszym zarazem obowiązkiem pracownika jest przyjście do pracy, wykonywanie jej sumienie i przebywanie w niej, tak po prostu. Czyli znaczyłoby, że wystarczy przyjść, pracować i być – za to należy mu się miesięczne wynagrodzenie, bo przy okazji wykona kilka dodatkowych czynności zaleconych przez pracodawcę. W rzeczywistości obowiązków każdy pracownik ma oczywiście zdecydowanie więcej. Warto więc się z nimi zapoznać.

Obowiązki pracownika

  • Czynności powierzone przez pracodawcę musi wykonywać sumiennie i starannie. Powinien być również posłuszny dla przełożonych i dostosowywać się do ich poleceń, które dotyczą wykonywanej pracy. Jeżeli natomiast będą one sprzeczne z prawem lub umową o pracę, może im natychmiastowo odmówić.
  • Pracownik musi przestrzegać czasu pracy. To oznacza, że nie może wcześniej wyjść z firmy i zarazem nie powinien zostawać w niej dłużej. Ponadto powinien zachować plan pracy, korzystać z przerwy, kiedy ta jest zaplanowana.
  • Powinien przestrzegać regulaminu pracy. W każdym zakładzie, w każdej firmie jest ustalony pewien regulamin, który jest charakterystyczny dla konkretnej działalności. Pracownik musi trzymać się jego porządku i go przestrzegać.
  • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy to też obowiązek. Pracownik musi go przestrzegać, dbając tym samym o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych pracowników w firmie.
  • Pracownik ma obowiązek przestrzegać tajemnicy dotyczącej informacji niejawnych. To, co robi, co słyszy, widzi w miejscu pracy, powinno pozostać tylko do jego wiedzy i nikogo z zewnątrz.

Co grozi pracownikowi za niewykonywanie obowiązków?

Pracodawca może ukarać swojego pracownika, jeżeli ten nie dostosuje się do swoich obowiązków, które zostały przedstawione mu na początku kariery w firmie. Wówczas może zastosować karę upomnienia lub karę nagany. W niektórych sytuacjach ma prawo do zastosowania kary pieniężnej.

Każdy, kto podejmuje prace zarobkową, musi mieć świadomość konieczności dostosowania się do obowiązków, jakie w danym miejscu obowiązują. W przeciwnym razie może spodziewać się kary. Jakiej? To zależy od pracodawcy i przewinienia. Lepiej nie ryzykować i wykonywać powierzone zadania sumiennie. Wpisując do wyszukiwarki słowa praca Poznań można trafić na wiele dobrych ogłoszeń i sprawdzić, czego pracodawcy oczekują, jakie obowiązki czekają na nowych pracowników w firmach. Pamiętaj, że zawsze gdy przyjdziesz do pracy warto upomnieć się o regulamin pracy i szkolenie BHP. Pamiętaj, że to obowiązek pracodawcy, który w wielu firmach realizowany jest w późniejszym terminie.