5 rzeczy na temat pracy zdalnej, które powinieneś wiedzieć – kancelaria prawa pracy

5 rzeczy na temat pracy zdalnej, które powinieneś wiedzieć – kancelaria prawa pracy

Obecnie wielu pracodawców zleciło pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. W związku z takim rozwiązaniem pojawia się jednak wiele wątpliwości, bowiem praca zdalna nie jest, póki co, szczególnie uregulowana przepisami prawa. Oto 5 rzeczy, które każdy powinien wiedzieć na temat pracy zdalnej.

Praca zdalna to coś innego, niż telepraca

W obecnie obowiązujących przepisach prawa pracy, telepraca została szczegółowo uregulowana. Polega ona na niemalże całkowitym wykonywaniu obowiązków pracowniczych poza siedzibą pracodawcy. Telepraca wymaga jednak spełnienia wielu formalności ze strony pracodawcy i pracownika. Tymczasem praca zdalna to rozwiązanie jedynie na czas epidemii – regulacje dotyczące pracy zdalnej znajdują się nie w Kodeksie Pracy, a w Tarczy Antykryzysowej, która zawiera w sobie rozwiązania na czas pandemii lub zagrożenia epidemicznego. W przypadku niejasności związanych z przepisami dotyczącymi pracy zdanej kliknij w link.

Wyposażenie stanowiska pracy

W przypadku pracy stacjonarnej to pracodawca zobowiązany jest do całkowitego wyposażenia stanowiska pracy. Tymczasem w kontekście pracy zdalnej pojawia się wiele wątpliwości na tym polu. Pracodawca powinien dostarczyć pracownikowi niezbędny sprzęt (telefon, laptop), jednak to pracownik będzie musiał ponieść dodatkowe koszty, takie jak wyższe rachunki za prąd czy opłata za internet.

Kontrola w pracy zdalnej

Praca zdalna może być kontrolowana przez pracodawcę w takim samym zakresie, jak praca stacjonarna. Regulamin pracy powinien jednak szczegółowo określać narzędzia, jakie pozostają w dyspozycji pracodawcy do kontroli pracowników. Pracodawca nie ma jednak prawa naruszać prywatności pracownika, w związku z czym pojawiają się głosy, że dobrym rozwiązaniem jest kontrolowanie efektów pracy, a nie przykładowo nakazywanie włączenia kamerki w czasie wykonywania obowiązków.

Praca zdalna jest rozwiązaniem tymczasowym

Praca zdalna została niejako uregulowana w tarczy antykryzysowej, która obowiązuje w trakcie trwania pandemii, zagrożenia epidemicznego i 3 miesiące po jego ustaniu. Tyle tylko, że szczegółowe zapisy dotyczące powinny zostać włączone do regulaminu pracy. Trudno w ustawie doszukiwać się konkretnych zaleceń, zakresu praw czy obowiązków zarówno pracownika, jak i pracodawcy.

Czas pracy zdalnej jest takim sam, jak stacjonarnej

Pracodawca nie ma prawa nakazać pracownikowi wykonywania obowiązków przez czas dłuższy, niż wynosi jego etat. Każdorazowo dodatkowe godziny spędzone przed komputerem należy rozliczać jako nadgodziny. To samo dotyczy pracy świadczonej w dni wolne oraz w weekend. Powinniśmy też pamiętać, że jeżeli pracownik nie chce lub nie może w danym dniu wykonywać obowiązków, musi wziąć dzień urlopu.