Jak obliczyć moc pompy ciepła do ogrzania domu?

Jak obliczyć moc pompy ciepła do ogrzania domu?

Pompa ciepła w domu jest urządzeniem, jakie wykorzystuje naturalną energię z wody, gruntu i powietrza. Jak działa urządzenie? Jak obliczyć moc pompy ciepła do ogrzania domu? O czym warto pamiętać?

Pompa ciepła

Pompa ciepła to specyficzne urządzenie, które korzysta z niskotemperaturowej energii słonecznej oraz geotermalnej, jaka występuje w gruncie i podziemnych wodach (w przypadku dolnego źródła ciepła). Może także korzystać z energii uzyskiwanej z powietrza, przekazują ją do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (w przypadku górnego źródła ciepła). Jeśli chodzi o koszty eksploatacji, dotyczą one zakupu danej ilości energii elektrycznej. Jest ona potrzebna tylko do podtrzymania pracy systemu. Okazuje się, że z każdego 1 kW energii elektrycznej możemy uzyskać nawet do 5 darmowych kW energii z natury. Z powodzeniem wykorzystamy je do ogrzania całego budynku.

Moc grzewcza pompy ciepła

Pamiętajmy o tym, że moc grzewczą pompy ciepła należy dobrać tak, aby spełniała oczekiwania budynku i jednocześnie była dla nas opłacalna. W przypadku, gdy moc grzewcza przy minimalnej temperaturze obliczeniowej jest niższa niż zapotrzebowanie budynku, wtedy trzeba skorzystać z dodatkowego źródła ciepła, jakim może być grzałka elektryczna. Ma ona za zadanie wspomagać pracę całego układu w ciągu najzimniejszych dni w roku. Producenci urządzenia zazwyczaj podają kilka podstawowych wartości, tj.:

  • moc chłodnicza,
  • moc grzewcza,
  • moc elektryczna
  • współczynnik COP.

Moc grzewcza pompy ciepła – jak obliczyć?

Moc grzewcza wskazuje energię, z jaką sprężarka dostarcza ciepło do instalacji w domu. Jest to bardzo ważny aspekt wpływający na działanie całego systemu, gdyż niewystarczająca moc nie pozwoli ogrzać całego domu, natomiast za duża wartość wpłynie na nadmierne zużycie prądu. Okazuje się, że wstępnie istnieje możliwość oszacowanie zapotrzebowania na moc cieplną, mając na względzie ogrzewaną powierzchnię. Przykładowymi wartościami są:

  • dla starego domu ze słabą izolacją cieplną – 120 W/m2,
  • dla domu z normalną izolacją cieplną – 70 W/m2,
  • dla nowego budynku z dobrą izolacją – 50 W/m2,
  • dla budynku pasywnego – 10 W/m2,
  • dla budynku niskoenergetycznego – 40 W/m2.

Pg, czyli moc grzewczą pompy ciepła, oblicza się za pomocą pomnożenie powierzchni budynku przez zapotrzebowanie na moc. Nie zapominajmy uwzględnić podgrzewania CWU, jeśli pompa także ma służyć do tego celu. W tym przypadku konieczne jest dodanie ok. 1 kW na 4 osoby, przy założeniu, że jedna osoba zużywa na dobę ok. 50 l wody o temperaturze 45 stopni. Potrzebna jest zatem moc grzewcza o,25 kW, czyli dla rodziny 4-osobowej wartość dodatkowa wynosi 1 kW.

W przypadku problemów z obliczeniem mocy dla pompy ciepła warto zwrócić się o pomoc do specjalistów z firmy AKWIN. Z pewnością pomogą i doradzą jaką pompę wybrać, aby służyła przez wiele lat. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.