Na co zwrócić uwagę podczas wyboru lokaty bankowej?

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru lokaty bankowej?

W związku z tym, że lokaty bankowe cieszą się dużą popularnością wśród klientów, warto dowiedzieć się, czym są te produkty i na co zwracać uwagę wybierając spośród ofert dostępnych na rynku.

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru lokaty bankowej?Oprocentowanie lokaty

Pierwszym elementem, na który trzeba zwrócić uwagę jest oprocentowanie lokaty. Zazwyczaj ma ono charakter nominalny i jest podawane w skali roku. Oznacza to, że od wypracowanych odsetek trzeba odliczyć jeszcze tzw. podatek Belki wynoszący 19 procent. Oprocentowanie prezentowane w ofertach dotyczy lokat rocznych. W przypadku, gdy klient deponuje swoje środki na 6 miesięcy powinien pamiętać, że zarobi połowę mniej niż w przypadku, gdy ulokuje pieniądze na rok. Istotne znaczenie przy wyborze tego rodzaju produktów ma także okres trwania lokaty. Zazwyczaj banki oferują możliwość zawierania lokat trzymiesięcznych, półrocznych, rocznych lub dwuletnich. Klienci zakładający lokaty długoterminowe mogą liczyć na wyższe zyski od tych, którzy korzystają z produktów krótkoterminowych. Wadą lokat długoterminowych jest to, że w przypadku, gdy pojawi się konieczność rozwiązania umowy przed wyznaczonym terminem, wszystkie wypracowane zyski przepadną. W takiej sytuacji bank zwróci jedynie zdeponowane środki, bez naliczania odsetek. Warto wiedzieć, że niektóre banki naliczają dodatkowe opłaty za wcześniejsze zerwanie umowy.

Częstotliwość kapitalizacji odsetek

Istotnym elementem, na który należy zwracać uwagę podczas wyboru lokaty bankowej jest częstotliwość kapitalizacji odsetek. Jest to niezwykle ważny parametr informujący o tym, jak często odsetki doliczane są do kwoty bazowej. Najkorzystniejsze są lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek. Może zdarzyć się, że lokata o niższym oprocentowaniu nominalnym, ale szybszej kapitalizacji będzie korzystniejsza od produktu oprocentowanego wyżej, w którym kapitalizacja odsetek jest naliczana wolniej. Przed założeniem lokaty bankowej warto dowiedzieć się, czy zdeponowanie środków wymaga posiadania innych produktów bankowych. Bardzo często banki dają możliwość korzystania z ofert korzystnych cenowo, ale tylko klientom, którzy posiadają konto osobiste, na które wpływają środki np. z tytułu wynagrodzenia. Coraz więcej banków daje możliwość zakładania lokat bez wychodzenia z domu. To ważny czynnik wpływający w pewnym stopniu na atrakcyjność oferty. Dzięki serwisowi internetowemu klient nie musi tracić czasu na odwiedzanie stacjonarnej placówki i może zdeponować środki w wybranym przez siebie czasie. Przed ostatecznym podpisaniem umowy należy sprawdzić, czy nie zawiera ona żadnych ukrytych opłat i prowizji, które mogłyby wpłynąć na zmniejszenie atrakcyjności wybranej oferty.

Na stronie www uzyskasz wiele cennych informacji na temat odpowiedniego wybory lokaty bankowej.