KPiR – jak się ewidencjonuje i dokumentuje koszty?

KPiR – jak się ewidencjonuje i dokumentuje koszty?

Rachunkowa księga przychodów i rozchodów jest zestawieniem wszystkich operacji, które zostały dokonane przez daną firmę. Operacje, które wpisujemy do KPiR to wszystkie zyski firmy pochodzące ze sprzedaży produktów lub usług oraz wszystkie wydatki, które zostały poniesione przez przedsiębiorstwo. Najważniejsze w prowadzeniu rachunkowej księgi przychodów i rozchodów jest to, aby wszystkie dokonane transakcje były w odpowiedni sposób ewidencjonowane udokumentowany w odpowiednich księgach.

KPiR – jak się ewidencjonuje i dokumentuje koszty

Wszystkie dokumenty księgowe powinny być odpowiednio zewidencjonowane. Każdy rodzaj transakcji czy jest to zysk, czy też koszt firmy powinien być starannie i czytelnie umieszczony w KPiR. Dokumenty powinny być prowadzone w języku polskim, a wszystkie transakcje wprowadzone powinny zostać w złotówkach.

Zapis każdego dokumentu powinien zawierać liczbę porządkową wydatku, datę w którym zostało zarejestrowane zdarzenie gospodarcze, odpowiedni numer dowodu księgowego oraz niezbędne dane kontrahenta. Samo zdarzenie powinno być dokładnie opisane, aby można łatwo je zidentyfikować.

W rachunkowej księdze przychodów i rozchodów wszystkie kolumny są dokładnie opisane i w momencie rejestracji danego zdarzenia gospodarczego musimy wypełnić każdą z rubryk. Musimy pamiętać, aby prawidłowo księgować wszystkie wydatki, gdyż każdy z nich musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w dokumentach rachunkowych naszej firmy.

Które z wydatków możemy zaliczyć do kosztów naszej firmy?

Na początek musimy dokładnie wiedzieć, które z wydatków możemy wprowadzić do kosztów prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Nie wszystkie koszty, które ponosimy możemy zakwalifikować do wydatków związanych z naszą działalnością.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do kosztów firmy możemy zaliczyć wszystkie te, które musimy ponieść, aby sprzedać nasze produkty lub usługi. Do kosztów działalności gospodarczej możemy zaliczyć:

  • wydatki związane z prowadzeniem biura
  • wydatki związane z materiałami reklamowymi
  • wszystkie niezbędne materiały papiernicze
  • koszty związane z utrzymaniem strony filmowej
  • oraz te wszystkie związane z podróżowaniem które musimy wykonać w celu sprzedaży produktów czy też usług

Każdy nawet najmniejszy wydatek, który związany jest z kosztami prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i wpływa bezpośrednio na uzyskanie przez firmę dochodów, musimy odpowiednio udokumentować. Wszystkie koszty, które chcemy zarejestrować w naszej działalności jako koszty firmy, muszą mieć odpowiednie dokumenty potwierdzające zakup przez naszą firmę.

Należy pamiętać a systematycznym i dokładnym wypełnianiu KPiR. Jeżeli nie masz czasu lub nie wiesz jak dokładnie wypełnić te księgi możesz zlecić prowadzenie KPiR biurowi rachunkowemu Rosco Tax, które zrobi to za Ciebie i będziesz miał pewność, że masz w papierach wszystko w porządku. Ofertę biura znajdziesz na stronie – www.roscotax.pl