Interpretacja zasad współżycia małżeńskiego i społecznego – rozwód Warszawa

Interpretacja zasad współżycia małżeńskiego i społecznego – rozwód Warszawa

Sąd, przed orzeczeniem rozwodu, zapoznaje się z dowodami, zeznaniami oraz dogłębnie analizuje sytuację, która zaistniała pomiędzy małżonkami. Wbrew pozorom ogromne znaczenie mają zasady współżycia społecznego oraz w małżeństwie. Na czym polega ich interpretacja i kiedy mogą one okazać się przesłanką negatywną do orzeczenia rozwodu?

Reguły współżycia w małżeństwie

Najbardziej problematyczna zarówno dla sądu, jak i dla samych współmałżonków jest sytuacja, w której o rozwód stara się wyłączenie osoba winna rozpadowi pożycia małżeńskiego. Opór drugiego współmałżonka, w takiej sytuacji, może rzutować na brak orzeczenia rozwodu. Powodem jest bowiem orzeczenie to byłoby niezgodne z zasadami współżycia w małżeństwie. Czasami jednak i w takim sytuacji można uzyskać rozwód. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy druga osoba odmawia rozwodu, lecz jej decyzja jest bezzasadna lub niezgodna z ogólnie przyjętymi normami etycznymi (współmałżonek chce się zemścić lub też nie chce rozwodu jedynie ze względów finansowych).

Rozwód a normy społeczne

Orzeczenie rozwodu nie może naruszać ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego ani też norm etycznych. Sąd dogłębnie analizuje więc, czy decyzja o unieważnieniu małżeństwa nie będzie zanadto ingerować w wartości, które powszechnie uznawane są za dobre i zgodnie z którymi należy postępować. Choć brzmi to dosyć enigmatycznie, prostym przykładem jest niemożliwość orzeczenia rozwodu w sytuacji, gdy jeden ze współmałżonków zachorował i wymaga opieki. Nie można również orzec rozwodu, jeśli jeden ze współmałżonków zostałby zupełnie sam. Dotyczy to głównie osób w podeszłym wieku, które nie mają żadnej rodziny poza małżonkiem.

Pomoc prawnika przy rozwodzie

Zarówno zasady współżycia w małżeństwie, jak i normy społeczne, które sąd musi wziąć pod uwagę analizując sytuację konkretnego małżeństwa, to bardzo szeroki temat. Czasami bowiem trudno jest jednoznacznie ocenić dany stan rzeczy, w związku z czym powyższe normy wymagają głębokiej interpretacji. Należy wziąć pod uwagę nie tylko suche fakty, ale również czynniki psychologiczne oraz elementy, które mają wpływ na decyzję współmałżonka o rozwodzie. Przykładowo osoba, która dopuściła się zdrady, mogła odczuwać niedosyt w małżeństwie z winy drugiego współmałżonka, który obecnie nie zgadza się na rozwód. W złożonych sprawach dobrze jest więc sięgnąć po pomoc prawnika specjalizującego się w rozwodach – Mecenas Małgorzata Tokarz. Normy społeczne i życia w małżeństwie nie są bowiem sztywne – wymagają analizy oraz trafnej interpretacji, dopasowanej do konkretnej sytuacji.