Jak prawidłowo napisać biznes plan?

Jak prawidłowo napisać biznes plan?

Początkujący przedsiębiorca, oprócz dobrego pomysłu i chęci do działania, potrzebuje dobrego planu według którego będzie prowadził swoją firmę. Brak planu może okazać się zgubny nawet jeśli pomysł na biznes jest świetny, dlatego bardzo ważnej jest, żeby napisać prawidłowo biznes plan. Jak to zrobić? O czym pamiętać?

Czym jest biznes plan?

Jak prawidłowo napisać biznes plan?Biznes plan to zaplanowanie firmy krok po kroku. Jest to opis wszystkich celów firmy w krótkim oraz nieco dłuższym horyzoncie czasowym. W biznes planie należy zawrzeć usługi i produkty, które są oferowane przez firmę. Dodatkowo trzeba w nim przeanalizować rynek – konkurencję oraz strategię osiągnięcia założonych celów w danym środowisku i okresie. Tworzenie biznes planu jest szczególnie ważne na etapie planowania oraz ubiegania się o wszelkie dofinansowania albo kredyty.

Jak napisać prawidłowy biznes plan?

Po pierwsze, biznes plan powinien rozpoczynać się od streszczenia przedsięwzięcia, które pozwoli zorientować się w ogólnym zarysie, celach i filozofii firmy. Jest wizytówka biznes planu i często decyduje o odbiorze całości dokumentu, szczególnie jeżeli kierowany jest do osób zewnętrznych – inwestorów, współpracowników. W dalszej części należy zamieścić charakterystykę przedsiębiorstwa. Ten fragment musi zawierać wszystkie podstawowe informacje o firmie: nawę, formę prawną, przedmiot działalności firmy, dane firmy (adres, numer telefonu). Warto dołączyć posiadane uprawnienia i certyfikaty.

Kolejna część to charakterystyka produktu. Tu zawiera się wszystkie informacje o produkcie lub usłudze, politykę cenową, możliwe promocje, koszt jednostkowy produktu lub usługi, a także formy dystrybucji. Na tym etapie należy zawrzeć tez informacje o technologii wytwarzania produkcji i posiadanych patentach, przewagi konkurencyjnej, planach związanych z unowocześnianiem produktu.

W dalszych częściach nie może zabraknąć informacji na temat kadry pracowniczej i zarządzającej. Przede wszystkim chodzi o ich kwalifikacje a także podział obowiązków w firmie. Następnie w biznes planie muszą znaleźć się założenia dotyczące marketingu i reklamy, czyli formy reklamy, budżet oraz sposoby budowania kontaktu z klientem. Bardzo ważną częścią biznes planu jest plan i harmonogram realizacji, który porządkuje wszystkie zaplanowane działania w czasie. Oprócz tego, ostatnim etapem, jest analiza, która obejmuje bilans finansowy, analizę progu rentowności, stopę zwrotu zainwestowanego kapitału.

Jak widać, nie jest to krótki dokument, jednak dobry biznes plan na pewno zaprocentuje podczas prowadzenia firmy.