Na czym polega analiza ekonomiczna?

Na czym polega analiza ekonomiczna?

Analiza ekonomiczna to wszelkiego rodzaju czynności badawcze pomiędzy różnymi procesami, które zachodzą w danej działalności. Może być wykonywana zarówno dla jednego małego przedsięwzięcia, jak również dla całej gospodarki, czyli nawet dla całego kraju. Podczas analizy badane są czynności rzeczowe, materialne, finansowe, ekonomiczne, a także badana jest pozycja przedsięwzięcia na danym rynku, czy też na rynku światowym oraz analizowane są procesy i metody działania.

Podczas analizy ekonomicznej rozkładamy dane przedsięwzięcie na jak najmniejsze części, aby wykryć wszystkie składniki, które są wadami i zaletami danego przedsięwzięcia. Analiza ekonomiczna pomaga nam wykryć wszystkie problemy, jakie możemy napotkać na drodze do celu, a także poznać wszystkie sukcesy, jakie możemy osiągnąć znając wszystkie możliwości.

W czym pomoże nam analiza ekonomiczna?

Najczęściej analizy ekonomicznej dokonujemy, gdy otwieramy własne przedsięwzięcie. Możemy ustalić, czy nasz pomysł ma szansę na sukces oraz jakie wystąpią problemy na drodze do sukcesu firmy. W późniejszym czasie dokonując analizy możemy sprawdzić, czy nasza działalność przebiega zgodnie z planem, który sobie ustaliliśmy oraz wykryć wszelkie problemy, które mogą pojawić się jeszcze na naszej drodze.

Dokładna analiza ekonomiczna pomoże nam:

  • zebrać niezbędne informacje, które pozwolą określić faktyczny stan biznesu
  • ustalić najlepszy i najgorszy scenariusz naszego przedsięwzięcia
  • oszacować przyszłe zyski i straty
  • określić najlepsze z możliwych rozwiązań
  • zbadać rynek i określić, jaki jest popyt i podaż
  • wybrać i ustalić najlepsze kanały promocji i dystrybucji sprzedawanych produktów

Najczęściej dokonując analizy ekonomicznej, stosujemy 5 etapów. W pierwszym określamy problematykę oraz zakres i cel badań. W drugim ustalamy metodyka badania. W trzecim przeprowadzamy ogólną ocenę, aby ustalić dalsze kierunki badań. W czwartym prowadzimy szczegółowe badania. W piątym etapie opracowujemy odpowiednie wnioski, które wynikają z przeprowadzonej wcześniej analizy.